یک فنجان چای داغ گروه بازاریابی پاشا
مهمان ویژه یک فنجان چای داغ گروه بازاریابی پاشامصاحبه با آقای بهزدای مدیر مجموعه کافه برگر باروک -بخش اول سابقه کاریآدرس اینستاگرام :https://www.instagram.com/barokburger/شماره واتساپ ما :09115704185آدرس اینستاگرام ما :https://www.instagram.com/ ...