منتظر بمانید ...

وبینار نکات کلیدی حسابداری و مالی
وبینار نکات کلیدی حسابداری و مالیدوست عزیز سلامدر این جلسه یک ساعت و نیم علاوه بر تجربیات کلیدی 21 ساله مباحث حسابداری و مالی دربازار ایران ، درس هایی از 800 مجموعه ای که تا کنون مشاور آنها بوده ایم را نیز با شما به اشتراک می گذاریم.این یک جلسه انگیزشی با تئوری گویی نیست، بلکه یک جلسه تکنیکی و کامل ...
وبینار سیستم سازی کسب و کارها
وبینار سیستم سازی کسب و کاروبینار سیستم سازی کسب و کار شما، به موضوع اصلاح و برنامه ريزی و خودكار سازی سیستم کسب و کار شما و ایجاد چك ليست کارها و انجام درست آن میپردازد.سرفصلهای وبینار- چرا خودكار سازي كارهاي كسب و كار ما مهم است؟- قدم هاي خودكار سازي چيست؟- چك ليست چيست ؟ چرا مهم است؟-اولویت بندی ...