منتظر بمانید ...

سؤالات مدیریت و رهبری در چرخ کسب و کار
ده سؤال وضعيت مالی چرخ كسب و كار شمالطفا اين ده سؤال را كامل گوش دهيد و به خود در هركدام از ١ كمترين اقدام در كسب و كار شما و ٥ بيشترين صحت در كسب و كار شما امتياز دهيد تا متوجه شويد كه در اين زمينه كار شما درست است يا ايراد داريد و راحت ترين كار اين است كه مواردي كه امتياز نزديك به يك را گرفتيد اص ...
سؤالات وضعیت مالی در چرخ کسب و کار
ده سؤال وضعيت مالی چرخ كسب و كار شمادر اين ويديو به ١٠ سؤال كليدي مي پردازيم كه هر صاحب كسب و كاري بايستي از خود بپرسد تا متوجه شود كه آيا اصول درست حسابداري و مالي را در مجموعه خود رعايت مي كند و اگر نه با پيروي از همين ده اصل مي تواند تا زير ٥ درصد ريسك ورشكستگي خود را حتي در بدترين شرايط اقتصادي ...
10 سؤال کسب و کار در چرخ کسب و کار
1. برنامه هر روزم را یک روز قبل تنظیم می کنم2. اهدافم مکتوب هستند، آشکارا بیان می شوند، و منظم مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرند3. به کارم عشق می ورزم، از اینکه هر روز صبح برای رفتن به محل کارم بیدار می شوم، لذت می برم4. دائم مملو از حس رضایت و خشنودی درباره کارم هستم5. دائم به دنبال ارتقاء نقاط ق ...